Aktualności

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Niechanowo - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 08 lipca do 22 lipca 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Niechanowo i innych dokumentów strategicznych.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/17c9368dd4f6245bd


Zachęcamy do udziału w badaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł I

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie ogłasza nabór dla 5 seniorów w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I Usługi sąsiedzkie.  

Głównym celem Programu (Moduł I) jest  zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z „usług sąsiedzkich”?

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Niechanowo będących osobami samotnymi, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Senior może wskazać osobę zamieszkującą w bliskiej odległości, która będzie świadczyć pomoc.

Warunki, które musi spełnić osoba świadcząca pomoc (sąsiad):

 • osoba pełnoletnia,
 • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • zdolna pod kątem psychofizycznym do świadczenia usługi,
 • mieszkająca w bliskiej odległości od seniora,
 • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

Sposób udzielania pomocy w ramach Modułu I programu wygląda w taki sam sposób jak przy realizacji usług opiekuńczych, przy zastosowaniu procedur przyznania świadczeń z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji o przyznaniu usług sąsiedzkich) 

 Czas realizacji Programu: VI-XII/2024

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu: 61 429 49 12 lub 601 198 328

Szczegółowe informacje:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkania grupy AA

 

W każdy wtorek o  godzinie 18.00 w Sali Urzędu Gminy w Niechanowie odbywają się spotkania grupy AA na które osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

 

Wspólnota AA jest dobrowolną, nieformalną społecznością samopomocową, w której celem dla każdego jej uczestnika jest utrzymanie trzeźwości własnej i wspomaganie innego uzależnionego w jej osiągnięciu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie informuje, iż dzień 30 kwietnia 2024r. (wtorek przed weekendem majowym) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień  6 stycznia 2024r.

____________________________________________________________________________________

Uwaga dodatek osłonowy do 30.04.2024r. wniosek

 

Od stycznia 2024r. do końca kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przy znanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022r.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Depresja ma wiele twarzy. Być może widzisz ją codziennie w lustrze. 23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. 

 

Depresja ma wiele twarzy. Może widzisz ją codziennie w lustrze, mijasz na korytarzu lub gdy przeglądasz social media. W Polsce mamy ponad 1,2 miliona takich twarzy.

 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to doskonały moment do rozmowy o tej trudnej chorobie, okazania wsparcia i zatrzymania się na chwilę, poobserwowania siebie i bliskich. Niestety, dla wielu ludzi depresja nadal jest oznaką słabości, tematem wstydliwym i dlatego zamiatanym pod dywan. 

Jednak depresja to schorzenie, które można porównać do innych chorób takich jak grypa, Alzheimer, cukrzyca czy padaczka. Posiada swoje określone definicje, kryteria diagnozy i metody leczenia. Pomimo tego, że objawy depresji czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie czyni jej to mniej ważną od innych dolegliwości. Dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku czy statusu materialnego. 

Jak tłumaczy lekarz Marcin Zarzycki: Depresja zmienia funkcjonowanie mózgu na poziomie chemicznym i strukturalnym, co można uwidocznić w badaniach naukowych.

Co może powodować depresję? 

Depresja może mieć jedną, jasną przyczynę – np. pojawia się po utracie bliskiej osoby, ale może także być kombinacją genów, predyspozycji i środowiska, w jakim ktoś dorastał. Poza przyczynami genetycznymi i biologicznymi depresję może uruchomić szereg czynników stresowych, takich jak: 

 • wypadek, utrata pracy, zakończenie związku, przytłaczający nadmiar pracy i obowiązków, utrata sprawności.

Jak rozpoznać, czy cierpisz na depresję?

Według obowiązującej w Europie klasyfikacji ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:

 • obniżenie nastroju, utrata zainteresowania rzeczami, które wcześniej sprawiały radość (anhedonia),

 • brak energii i osłabienie. Ostateczną diagnozę depresji postawi lekarz psychiatrii po indywidualnym, dokładnym wywiadzie z pacjentem. Każdy przypadek jest inny, dlatego też choroba może przebiegać inaczej. Jeśli zauważasz u siebie nawet jeden z poniższych objawów, skontaktuj się z lekarzem:

Oprócz wyżej wymienionych objawów depresji, u dzieci i nastolatków choroba może przejawiać dodatkowe symptomy, takie jak:  ataki płaczu, agresja (fizyczna, słowna) względem siebie lub innych, poirytowanie, lęk przed pozostawaniem samemu (nawet na chwilę), nadmierne zmęczenie, letarg. 

Psycholog Jagoda Turowska komentuje: “Łatwo przeoczyć sygnały płynące od dziecka, myląc je z „burzą hormonalną”. Warto obserwować dziecko, słuchać co mówi i w razie wątpliwości udać się na wizytę do specjalisty, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że coś przeoczyliśmy.”

Gdzie szukać pomocy? 

Aby zdiagnozować depresję, możesz umówić się na bezpłatną wizytę w ramach NFZ.  Lekarz psychiatra będzie w stanie ocenić powagę sytuacji i zalecić odpowiednią terapię. W przypadku choroby u dzieci nierzadko psychoterapia będzie odbywać się z udziałem rodziców. 

Mapa punktów pomocy

Jeśli masz myśli samobójcze i planujesz zrobić sobie krzywdę (lub obserwujesz to u innej osoby), wezwij pogotowie (numer alarmowy 112 lub 999). Wezwanie karetki do osoby, której życie jest realnie zagrożone z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej, nie różni się niczym od innych sytuacji, w których zwracamy się o pomoc do pogotowia.

Dedykowane infolinie antydepresyjne

Sprawdź, jaki numer warto wykręcić.

________________________________________________________________________________________________________________

 

========================================================================================================

Program Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie informuje, że zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024r. – moduł I

W ramach modułu I gmina może wnioskować o środki na realizację usług sąsiedzkich dla 5 środowisk.

Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy a osoby bliskie nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa sąsiedzka może obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych np. zrobienie zakupów, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach programu będzie uzależniona od wysokości przyznanych środków.

Więcej informacji na temat programu https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pod numerem tel. 61-429-49-12 , 601-198-328 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechanowie ul. Różana 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.
Baza zawiera w tej chwili (22.07.2022) ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z 55 krajów na świecie: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, ale też z Egiptu, Tajwanu, czy Japonii. Samych ofert z Polski jest ponad 145. Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych jest efektem pracy międzynarodowego zespołu wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
– pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
– lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
– trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
– rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
– nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD
800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04.
Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.

Telefon Zaufania Młodych to projekt dedykowany dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym - do 25 roku życia.
Psychologowie oferują wsparcie przez telefon, czat i spotkania online.
Telefon: poniedziałek - sobota 11.00-21.00
Czat: poniedziałek i wtorek 11.00 - 21.00
UWAGA! Jest możliwość uzyskania wsparcia online w postaci pakietu NIEODPŁATNYCH sesji z psychologiem. Pakiet to 5 sesji po 50 minut.
Zapisy na sesje prowadzone są pod numerem 22 484 88 01.
 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

ANONIMOWI ALKOHOLICY
MITYNG AA ŚWIAT GŁUCHY i SŁABOSŁYSZĄCY                                       

TŁUMACZ PJM/ NAPISY W JĘZYKU POLSKIM
KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00
LINK DO SPOTKANIA : http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy

________________________________________________________________________________________________________________

Bezpłatna fizjoterpia ambulatoryjna

POMAGAMY

PACJENTOM

W KAŻDYM WIEKU

● Fizjoterapia ortopedyczna

i neurologiczna

● Rehabilitacja po urazach

● Bóle mięśniowo-stawowe

● Bóle głowy, migreny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizjoterapia domowa

Bezpłatna fizjoterapia finansowana przez NFZ
DLA KOGO

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań
tel. 692 750 222
www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl


● pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych,
udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu
mózgowego
● z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w
skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
● z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
● z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą
Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami
mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami (np. toczeń układowy,
twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi
● z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po
zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji)
● z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz osoby w stanie
wegetatywnym lub apalicznym
PACJENCI ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
PRZYJMOWANI SĄ BEZ KOLEJKI
PACJENCI BEZPŁATNIE OTRZYMAJĄ
● Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu
rehabilitacji)
● do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo!
● 5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne,
nauka chodu oraz zabiegi fizykalne takie jak: Laseroterapia, Elektroterapia
● Porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego
UWAGA !
SKIEROWANIE OD LEKARZA JEST WYMAGANE
Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę. Skierowanie należy
zarejestrować, u nas, w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia.
Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku , Swarzędzu ,
Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie
konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim,
Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Miłosławiu , Grodzisku
Wielkopolskim i powiecie grodziskim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM PCPR SZUKA CHĘTNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych.
Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.
Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30
lub tel. 517-018-794.

 

SZUKAMY KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.
Poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła, które są gotowe poświęcić dzieciom czas oraz serce.
Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Ponadto na każde dziecko przyznawane jest świadczenie pieniężne.
Osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie mieszczącego się przy
ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30 lub telefonicznie tel. 517-018-794.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamialinię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

 • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
 • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla seniorów

Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.

Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
na adres:
fundacjaorchidea@poczta.fm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla doświadczających przemocy

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.

Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
od 2005 roku.

Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.

W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
e-mail na adres:
pomoc@pcps.pl

 

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla osób w kryzysie

Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.

Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl

Poniedziałek – piątekw godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343

Wtorekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Czwartekw godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928

Sobotaw godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794

Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------