GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Rodzina 500+

 

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021, poz. 1981) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie informuje, że od 1 stycznia 2022 obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane do zakończenia postępowania przez Gminny Ośrodek Pomocy w Niechanowie. Świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 r. będą wypłacane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski oraz wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, jak również od 1 lutego 2022r. ZUS przyjmować będzie wnioski na kolejny okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2023 r.

Od 1 stycznia 2022r. wnioski nie mogą być składane już w wersji papierowej lecz tylko elektronicznej.