Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechanowie - godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku  w godz. od  7.00 do 15.00

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 9.00 do 17.00

 

Pracownicy - kontakt

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • Marzena Rzymyszkiewicz

Pracownicy:

  • Julita Kanarkowska  –  starszy pracownik socjalny
  • Renata Adamczewska  –  starszy pracownik socjalny
  • Monika Jasiecka  –  inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • Paulina Królikowska - Mądra  –  starszy referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Telefony:

  • 061-429-49-12  -  (Kierownik GOPS)
  • 061-429-49-27  -  (pracownicy socjalni, dodatek gazowy, zaświadczenia do programu "Czyste powietrze")
  • 061-429-49-18  -  (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, karta dużej rodziny)

 

  • 601-198-328 - telefon komórkowy
  • 061-427-21-27 - fax

E-Mail: