GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Pracownicy - kontakt

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • Jolanta Skowrońska-Koprowska

Pracownicy:

  • Julita Kanarkowska  –  starszy pracownik socjalny
  • Renata Adamczewska  –  pracownik socjalny
  • Monika Jasiecka  –  inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • Lidia  Mądra-Makowska  –  aspirant pracy socjalnej

Telefony:

  • 061-429-49-12  -  (Kierownik GOPS)
  • 061-429-49-27  -  (pomoc społeczna, rodzina 500+)
  • 061-429-49-18  -  (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe)

 

  • 601-198-328 - telefon komórkowy
  • 061-427-21-27 - fax

E-Mail: