GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Terminy wypłat  świadczeń.

  • zasiłek stały:   25 marzec 2022r., 22 kwiecień 2022, 20 maj 2022

  • świadczenia rodzinne:  21 marzec 2022r., 21 kwiecień 2022, 23 maj 2022

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego:  21 marzec 2022r., 21 kwiecień 2022, 23 maj 2022

  • świadczenia wychowawcze 500+:   15 marzec 2022r., 15 kwiecień 2022, 13 maj 2022

  • dodatki mieszkaniowe:  10 marzec 2022r., 8 kwiecień 2022, 6 maj 2022