Terminy wypłat  świadczeń.

 

  • zasiłek stały:   19 lipiec 2024r. 23 sierpień 2024r. 20 wrzesień 2024

  • świadczenia rodzinne:  22 lipiec 2024r., 21 sierpień 2024, 23 wrzesień 2024

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego:  22 lipiec 2024r., 21 sierpień 2024, 23 wrzesień 2024

  • dodatki mieszkaniowe: 5 lipiec 2024r.,  9 sierpień 2024r.,  6 wrzesień 2024