GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo
GOPS Niechanowo

Terminy wypłat  świadczeń.

  • zasiłek stały: 20 sierpień 2021r., 24 wrzesień 2021, 22 październik 2021

  • świadczenia rodzinne

    23 sierpień 2021r., 21 wrzesień 2021, 21 październik 2021

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

    23 sierpień 2021r., 21 wrzesień 2021, 21 październik 2021

  • świadczenia wychowawcze 500+:  

  • 13 sierpień 2021, 15 wrzesień 2021, 15 październik 2021,

  • dodatki mieszkaniowe: 10 sierpień 2021r., 10 wrzesień 2021, 8 październik 2021,